کشف بیش از 2400 عدد انواع بطری مشروبات الکلی خارجی و دسنگیری دو متهم

وی بیان کرد: با تعقیب و گریز توسط مامورین، راننده با رها کردن خودرو بصورت پیاده متواری می شود که با تلاش مامورین راننده نیز دستگیر و هر دو خودرو به همراه رانندگان به مقر دلالت و در بازرسی از داخل خودرو نیسان مشاهده شد که یک تانکر دست ساز مکعب شکل بزرگ وجود دارد که روی آن قیرپاشی شده است و درب آن باز و در بازرسی از داخل تانکر تعداد یک هزار و 152 قوطی آب جو نیم لیتری خارجی و تعداد 456 قوطی نیم لیتری ویسکی وتعداد 576 بطری یک لیتری انواع مشروبات الکلی خارجی پلمپ شده که به طور ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف و در بازرسی از داخل خودرو پیکان وانت فوق که از ناحیه کپسول گاز و کف جاسازی و با برش، مشروبات را در کف و بغل خودرو جاسازی کرده بودند تعداد 312 بطری یک لیتری انواع مشروبات پلمپ شده کشف و ضبط کردند.
 
 ویسمه ای تصریح کرد: در مجموعه از دو خودروی فوق تعداد 2 هزار و 496 قوطی انواع مشروبات الکلی کشف و پس از تشکیل پرونده دو متهم دستگیر شده تحویل مقامات قضایی شدند.
/ 0 نظر / 12 بازدید