40 سارق در ساوه دستگیر شدند

سرهنگ مصطفی ویسمه ای افزود: این طرح با هدف ایجاد امنیت و مبارزه با سارقان در شهر ساوه به اجرا درآمد.
وی اظهارداشت: دستگیرشدگان به سرقت موتورسیکلت، منزل، کیف قاپی و سرقت ازداخل خودرو اعتراف کرده اند.
وی، همچنین ازکشف 814 لیترمشروب دست سازو 261 بطرانواع مشروبات خارجی دراجرای طرح نصر در شهر ساوه خبر داد.
وی گفت: درهمین راستا 21 نفرعوامل تهیه و توزیع موادمخدر دراین شهرستان دستگیرشدند و از آنها دو کیلو و 835 گرم انواع مواد افیونی کشف و ضبط شد.
وی بیان کرد: کشف و ضبط چهار میلیارد و 930 میلیون ریال انواع کالای قاچاق از دیگر دستاوردهای طرح نصر در این شهرستان بوده است

/ 0 نظر / 7 بازدید