انهدام باند خانوادگی اختلاس از یک شرکت خصوصی در ساوه

سرهنگ  مصطفی ویسمه ای افزود: در پی شکایات یک شرکت خصوصی مبنی بر خیانت در امانت توسط هیات مدیره آن شرکت، موضوع در دستور کار ماموران آگاهی این شهرستان قرار گرفت. وی بیان کرد: با انجام تحقیقات گسترده پیرامون موضوع و جمع آوری مدارک، متهمان به عنوان رییس هیات مدیره، مدیر عامل و اعضاء و بازرس شرکت با توجه به اتمام دوره هیات رییسه خود و در اختیار بودن اسناد شرکت با سوء استفاده و جعل امضاء هیات مدیره جدید از حساب شرکت به صورت غیرقانونی برداشت می کردند. سرهنگ ویسمه ای گفت: با توجه به اسناد موجود در شرکت و استعلامات انجام شده، متهمان طی 9 سال گذشته در سه دوره هیات مدیره به صورت باند خانوادگی خود را به عنوان هیات رییسه انتخاب و اقدام به اختلاس، خیانت در امانت و سوء استفاده از سهمیه های یارانه ای دولت می کردند. وی افزود: متهمان دستگیر شده در بازجویی های انجام شده به اتهامات وارده اعتراف و با تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شدند.

/ 0 نظر / 8 بازدید