سرشاخه اصلی شبکه هرمی پالینور در ساوه دستگیر شد

سرهنگ مصطفی ویسمه ای افزود: این شرکت ازجمله شرکتهای هرمی فعال در تهران است که به تازگی فعالیت خود را در ساوه آغاز کرده بود.
وی اظهارداشت: این شرکت علاوه بر زیان مادی، موجب بروز مشکلات روحی و روانی زیادی برای تعدادی از شهروندان شده است.
وی بیان کرد: سرشاخه اصلی این شبکه هرمی، فردی 32 ساله، اهل رودسر و ساکن ساوه است که پس از تشکیل پرونده، تحویل مقامات قضایی شد.
سرهنگ ویسمه ای گفت: عضویت در شرکتهای هرمی، سرمنشاء بسیاری از گرفتاریها و مشکلات مالی و اقتصادی و نیز مشکلات خانوادگی است، لذا شهروندان در انجام معاملاتی که وانمودمی شود سودزیادی عایدشان خواهدکرد تامل نموده وازعضویت دراین گونه شرکتها خودداری کنند

/ 0 نظر / 7 بازدید