تشکیل اتاق فکر در شهرستان ساوه

مصطفی ویسمه‌ای اظهار داشت: در راستای تدابیر فرماندهی ناجا و به تبع سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا مبنی بر بهره‌گیری از نظرات اساتید و اندیشمندان و بهبود روش‌ها، نخستین جلسه اتاق فکر با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور برگزار شد.
وی افزود: دراین جلسه که روسای پلیس‌های تخصصی و معاونت اجتماعی این فرماندهی و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی به همراه جمعی از اساتید و معاون دانشگاه پیام نور حضور داشتند، موضوع سرقت و اعتیاد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

/ 0 نظر / 8 بازدید