آتش سوزی در پنج هکتار از باغات روستای مصرقان زرندیه مهار شد

بخشدار بخش خرقان زرندیه با تایید وقوع و مهار این آتش سوزی، گفت: با توجه به اینکه باغهای این روستا در یک دره واقع شده است،این شرایط رسیدن خودروهای آتش نشانی را به محل حریق دشوار کرده بود.
'هاشم زال' با بیان اینکه علت وقوع آتش سوزی و میزان خسارت وارده در حال بررسی است، افزود:اغلب این پنج هکتار باغ سوخته شده، غیر مثمر خشک و پوشیده از علف های هرز بود اما بر اثر آن حدود 70 درخت بید طعمه نیز حریق شد.
وی اظهار داشت: نیروهای آتش نشانی شهرهای رازقان، مامونیه و خشکرود بلافاصله پس از وقوع آتش سوزی در محل حریق حاضر شدند اما به دلیل عدم امکان دسترسی خودروهای امدادی به محل آتش سوزی، مهار این حریق با مشکل و تاخیر انجام شد.
روستای مصرقان در بخش خرقان زرندیه و در حدود 85 کیلومتر مرکز شهرستان واقع شده است

/ 0 نظر / 8 بازدید