53 تبعه افغان غیرمجاز در ساوه دستگیر شدند

سرهنگ مصطفی ویسمه ای افزود:این افراد در این شهرستان مشغول به کارگری و دیگر مشاغل بودند.
وی اظهار داشت:این اتباع بیگانه ، فاقد کارت اقامت و کار بودند که غیر مجاز شناخته شدند.
وی بیان کرد:دستگیر شدگان با هماهنگی مقام قضایی به اردوگاه افاغنه اراک تحویل داده شدند تا پس از سیر مراحل قانونی تحویل کشور افغانستان شوند.
سرهنگ ویسمه ای ، همچنین از دستگیری دو نفر سارق منزل و مغازه در این شهرستان خبر داد و گفت:متهمان به پنج فقره سرقت مغازه ،چهار فقره سرقت منزل و چهار فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کرده اند

/ 0 نظر / 8 بازدید