70 معتاد در ساوه جمع آوری شدند

سرهنگ مصطفی ویسمه ای افزود: این طرح با توجه به تقاضای مردم و با هدف سالم سازی سیمای اجتماعی این شهر به صورت ضربتی اجرا شد.
وی اظهار داشت: این افراد به مکانهای بازپروری معتادان انتقال یافته و طرح جمع آوری معتادان با جدیت در تمام مناطق این شهرستان دنبال می شود.
سرهنگ ویسمه ای اجرای این طرح را در کاهش جمعیت توزیع کننده و مصرف کننده مواد مخدر و نیز کاهش سرقت های جزئی موثر دانست و گفت: این مهم نقش بسزایی در تقویت امنیت روانی این شهر دارد

/ 2 نظر / 7 بازدید
دوست پلیسا

دم همه ی پلیسا گرم خسته نباشید عزیزان موفق باشید[قلب]

دوست پلیسا

دمتون گرم خیلی باحالید[چشمک]