سه پخش کننده اسکناسهای جعلی در ساوه دستگیر شدند

سرهنگ مصطفی ویسمه ای افزود:این سه نفر اسکناسهای جعلی را از کرمانشاه وارد ساوه کرده و در این شهرستان پخش می کردند.
وی گفت : از این افراد 20 برگ چک پول پانصد هزار ریالی و نیز هفت برگ اسکناس پنجاه هزار ریالی کشف و ضبط شد و تحقیقات بیشتر در این خصوص ادامه دارد.
وی همچنین از دستگیری چهار سارق منزل در هفته گذشته در ساوه خبر داد و گفت:این افراد مبادرت به پنج فقره سرقت منزل کرده بودند که مراتب تحت رسیدگی است

/ 0 نظر / 8 بازدید