مرگ یک نفر به علت خاکبرداری از یک منزل قدیمی در ساوه

‌شخصی که در حال بنایی و خاکبرداری منزل قدیمی بوده و یکی از همسایگان وی نیز برای انجام کاربنایی مشغول کمک به وی بوده به علت ریزش سقف منزل قدیمی زیرآوار مانده که سریعا وی را خارج کرده و به بیمارستان اعزام کردند که به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت کرده است.

/ 0 نظر / 8 بازدید