سارق کارتهای عابر بانک در زرندیه دستگیر شد

سرهنگ داود عبدالمالکی افزود: این فرد اقدام به سرقت کارت عابر بانک شهروندان و تخلیه حساب مالباختگان می کرد.
وی اظهار داشت: با شکایت یکی از شهروندان ، این امر در دستور کار ماموران نیروی انتظامی قرار گرفت.
سرهنگ عبدالمالکی گفت: با تلاش شبانه روزی ماموران انتظامی این شهرستان متهم 25 ساله در منزل مسکونی خود در زرندیه شناسایی و دستگیر شد که از او 16 عدد کارت عابر بانکهای مختلف با مشخصات افراد کشف و ضبط شد.
وی افزود: متهم به سه فقره سرقت کارت عابر بانک از شهرستان زرندیه و 17 فقره سرقت در استان لرستان در دو سال اخیر اعتراف کرده است.
وی اظهار داشت: مبالغ سرقتی از کارتهای عابر بانک مالباختگان در حال بررسی است و تحقیقات بیشتر در این خصوص ادامه دارد.

/ 2 نظر / 7 بازدید
آزاد

چه بگویم؟ سخنی نیست می وزد از سر امید، نسیمی؛ لیک تا زمزمه ای ساز کند در همه خلوت صحرا به رهش نارونی نیست چه بگویم؟ سخنی نیست *** پشت درهای فرو بسته شب از دشنه و دشمن پر به کنج اندیشی خاموش نشسته ست بام ها زیرفشار شب کج، کوچه از آمدو رفت شب بد چشم سمج خسته ست *** چه بگویم ؟ سخنی نیست در همه خلوت این شهر،آوا جز زموشی که دراند کفنی نیست وندر این ظلمت جا جزسیا نوحه شو مرده زنی نیست ورنسیمی جنبد به رهش نجوا را نارونی نیست چه بگویم؟ سخنی نیست... سروده احمد شاملو چشمه ریگی | http://blog.cheshmehregi.com

قربان تو